www.amidaspflege.cz

Jak vše probíhá a co se od vás očekává?


Kolik stojí zprostředkování u naší agentury a jaké jsou naše služby?

Za pracovní zprostředkování na 12 měsíců práce platíte poplatek ve výši 350€ z 1. výplaty zde v Německu na náš účet. Bankovní spojení dostanete spolu se smlouvou.

Agentura Midas připraví Pracovní smlouvu, tzv. BETREUUNGSVERTRAG mezi Vámi a rodinou, kterou Vám před odjezdem zašle. Smlouva je přeložena i do českého jazyka. Ve smlouvě je uvedena doba pracovní činnosti, výpovědní lhůta a platební podmínky. Průběžně Vám nabízíme různe rodiny a Vy se můžete svobodně rozhodnout, zda nabídnutou práci přijmete nebo očekáváte jinou.
Po celou dobu pobytu se o Vás staráme, mluvíme česky a řešíme Vaše problémy. Pokud budete mít například v rodině problémy, najdeme Vám po domluvě jinou.

U naší agentury odpadnou veškeré překlady všech vašich dokladů, ušetříte tedy za překlady - agentura mluví česky a potvrdí svým podpisem správnost všech Vašich dokladů.

Po podepsání smlouvy a jakmile je Váš odjezd jistý, můžete si zakoupit jízdenku a budete nás informovat o svém příjezdu. Na domluveném místě Vás vyzvedne člen rodiny. Většina našich klientů jezdí na delší dobu. Pokud si to přejete, můžete se samozřejmě i střídat (minimálně po měsíci), záleží na Vás.

Pokud budete chtít dovolenou, prosíme Vás o sdělení příslušného měsíce - zajistíme po domluvě s rodinou Váš zástup. Po dovolené se můžete vráti zpět do rodiny nebo dostanete rodinu novou, podle Vašeho přání.

Naše agentura garantuje legalitu práce.

Naše agentura Vám najde práci buď v rodinách seniorů (24 hodin práce, tzv. RUND UM DIE UHR BETREUUNG) nebo Vám nabídne práci v ústavech, domovech důchodců, nemocnicích apod. podle Vašeho přání - více viz. sekce Možnosti práce u naší agentury.

PŘIHLÁŠENÍ: JEN PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE, kteří ovládají hovorovou němčinu!

1. Přihláška = Personalbogen - formulář od Agentury Midas, vyplněnou v němčině
2. Živnostenský list
3. Fotografie, nejlépe z praxe se seniory
4. Reference o praxi v pečovatelství - pokud máte, je to výhodou
5. Případně certifikát nebo vysvědčení v oboru
6. Musíte být vlastníkem bankovního účtu v ČR nebo na Slovensku (rodina-klient Vám převádí mzdu na Váš účet)

Tyto kompletní doklady nám prosím zašlete e-mailem.

PŘED ODJEZDEM

Informujte naši agenturu o Vašem příjezdu, kdy, kde a jak přijedete na smluvené místo. Naše agentura bude informovat rodinu, která Vás na určeném místě vyzvedne.

Vemte si sebou tyto doklady:

- smlouvu, kterou si nechte podepsat klientem ihned po příjezdu
- pas nebo občanský průkaz
- živnostenský list
- pojištění odpovědnosti za škody na majetku a osobě - je NUTNOSTÍ (je možné jej uzavřít přímo v Německu, v případě potřeby se obraťte na naši agenturu)

CO SE OD VÁS ČEKÁ

- schopnost vcítit se do situace klienta
- pracovitost, pečlivost, bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- zkušenosti v práci se seniory vítány
- řidičský průkaz je výhodou
- zdravotní vzdělání v oboru pečovatelství je výhodou
- schopnost hovořit německy na úrovni hovorového jazyka - velmi nutné!
- zachování mlčenlivosti a diskrétnosti

VAŠE MOŽNÉ ÚKOLY

- pomoc v domácnosti, nákupy, příprava jídla, uklízení bytu, praní a žehlení prádla
- péče o seniora: umývání pacienta, oblékání, pomoc při vstávání, podávání léků, návštěvy lékaře, rozhovory s pacientem, vycházky
- v ústavech: základní péče, hygiena

Ve mzdě je zařazena i případná noční práce (max. 2x vstanutí za noc pro potřebu výměny plen, ev. polohování v rodinách klientů). Pokud je nutná zvýšenná opatrnost a vstávání vícekrát za noc, jsou domluveny nové pracovní podmínky a zvýšená mzda.